Manifesto
Think2Big, pazarlama ve pazarlama perspektifli iş geliştirme süreçlerinde, düşünce, kurum ve kişilere yeni ve etkili proje ve çözümler üretmek için kurulmuş stratejik iş geliştirme ve inovasyon şirketidir.

Think2Big; her sektörün pazarlaması ve iletişimi ile internet, bulut ve online mecra üretimi üzerine faaliyet gösterir.

Think2Big; geleceğin pazarlama yönetimi felsefesini iş ortaklarına bugünden sunabilmek adına insana dokunan ve insanca olan iki alanda faaliyet göstermektedir.

Think2Big, üretim ve hizmet endüstrilerinin damıtılmış ve süslerinden arındırılmış temel faydasının, modern insanın en temel bir o kadar da bencilce beklentisi olan “daha rahat ve güzel” yaşamak amacına yönelik oluşturulduğunu bilir. Bu istenci yaşamla, karşılıklı bağlılık, ortak çıkarlar döngüsüyle bağdaştıran en temel motif ise çevreye ve diğer insanlara/canlılara olan saygıdır. Vahşi yaşam ile medeni yaşamı ayırt eden en belirgin özellik kişilerin başka varlıkların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almaları ve saygı duymalarıdır. Tüketim toplumundan bilgi ve paylaşım toplumuna geçerken, olgunlaşan insan, akıl ve his evriminde atladığı bu yeni evrede, tüketim ve seçim davranışlarını, bilgi çağının sunduğu destekler ile çok daha paylaşımcı ve ortak değer ve paydalarda karşılıklı bağımlılık gerçeğine göre yeniden tanımlıyor. Satın alma ve tüketme kavramlarının merkezinde olan insan, şimdilik çevre ve tüketim objeleri üzerine deneyim ve görgülerini yoğun olarak paylaşırken çok da uzun bir süre geçmeden edindiği ürün ve hizmetleri de paylaşmaya/ortak kullanıma açmaya başlayacak.

Bilişim Toplumu Mülkiyet Algılarındaki Devrimin İfadesidir.

Hatta başladı bile! Bilişim teknolojileri ile bilginin ya da enformasyonun kamunun de fakto olarak ortaklaştırdığı, insanların bu talebi karşısında endüstrinin mecbur kaldığı alanlar olması, internet, sosyal paylaşım mecraları, bulut teknolojileri, P2P yapıları ile coğrafya ve aidiyetten bağımsız olarak bilgi ve enformasyonun anonimleşmesi ve değerinin ne kadar çok paylaşıldığı ile ilişkilendirilmesi bunun en güzel örneği.

Şirket ve müşteri odaklı pazarlamadan toplum ve ekosistem odaklı pazarlamaya: Üreten ve talep eden ortak duyarlılıklara sahip oldukça üretilen değer finansal bir karşılık da bulacak.

Artık iş modelleri, çevre, müşteri, moral değerler, temel hak ve özgürlükler, enerji politikaları, sosyal sorumluluk projeleri ve üretilen entelektüel kapitalin ne kadar açık ve kolay paylaşıldığı, hizmet üreten ile hizmeti talep edenlerin bu süreçlerde ne kadar kolay işbirliği yaptığı, katıldığı ve ne kadar ortak değer yaratıldığı soruları üzerine kurgulanacak. Çünkü üretim alt yapılarının marka ve üreticilerden bağımsız fiyat/maliyet/lokasyon olarak benzeşmesi, iş gücü pazarlarının global fiyat rekabeti nedeniyle aynılaşması ile rekabet alanı, insan davranışlarını daha insancıl ve paylaşımcı kılan felsefeleri destekleyen yeni iş modelleri, yeni teknolojiler ve inovasyonlar üzerine yoğunlaşacak. Bu gelişmeler; kişi, kurum ve düşüncülerin tutunması, tercih edilir olması, kabulü ve itibarının pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimin işletme fonksiyonlarının merkezinden tepesine geçmesini doğuruyor. Çünkü analitik dünya, ihtiyaç ve talep hiyerarşisi, teknoloji, eko sistem ve kurum habitatı arasında dengeli, fonksiyonel bir iş bölümü ve koordinasyon ile ilerlemek ancak güçlü ve yetkili pazarlama yapıları ile mümkün.

 

Think2Big, geleceğin pazarlama yöntemi felsefesini iş ortaklarına bugünden sunabilmek adına insana dokunan ve insanca olan iki alanda faaliyet göstermektedir.

Neler Yaptık

PR Çalışması

Yazılım

Dijital Pazarlama

Mutlu Müşteri